دوره کاربردی تعمیر دستگاه اسپرسو

دوره کاربردی تعمیر دستگاه اسپرسو

 

 

  1. انواع دستگاه اسپرسو و کاربرد آن ها
  2. ساختمان و نقشه انفجاری دستگاه اسپرسو
  3. عیب یابی ، تعمیر و راه اندازی دستگاه اسپرسو
  4. انواع سیستم کنترل اتوماتیک دستگاه اسپرسو و حفاظت آن
  5. تعمیر و تعویض قسمت های الکتیریکی و الکترونیکی
  6. راه اندازی دستگاه اسپرسو
  7. بازکردن قطعات الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی
  8. عیب یابی مکانیکی
  9. عیب یابی الکتریکی و الکترونیکی
DSC_0101