لاته آرت مقدماتی و پیشرفته

لاته آرت:

در این کلاس مادام اینکه لاته آرت را نتوانند اجرا کنند، ادامه خواهد داشت؛

پس یقیناً در کلاس آرت ها را میتوانید اجرا بکنید، اما نه باکیفیت یک لاته آرتیست با تجربه؛

مواردی که در کارگاه لاته آرت آموزش داده می‌شود:

 1. انتخاب پیچر مناسب جهت اجرای لاته آرت.
 2.  شناخت فنجان مناسب برای آرت انتخابی.
 3. روش تهیه‌ی فوم(کف سازی و قوام سازی).
 4. روش تهیه‌ی فوم مناسب، با توجه به پترن انتخابی.
 5. زیر سازی چیست؟
 6. روش مچ گرفتن و پیچر در دست.
 7. استایل صحیح لاته آرتیست.
 8. آموزش انتخاب شیر مناسب جهت شیر فوم.
 9. انتخاب قهوه مناسب جهت اجرای پترن.
 10. چگونه ، هارمونیک ، تقارن و پیچدگی را با تسلط کامل در فنجان خود به نمایش بگذاریم.
 11. کارگاه اجرای پترن: رزتا _ تولیپ _ تولیپ مرور _ تولیپ معکوس _ و استفاده از خطوط(ایچینگ)
DSC_0093