بیوگرافی

منصور زندی نهاد


متولد 1366

کارشناس و مدرس قهوه

مدرک تحصیلی

افتخارات