اسامی شرکت کنندگان مسابقه ستارگان باریستا

زهرا رحمانیان

زهرا رحمانیان

علی امن زاده

علی امن زاده

پویا فخری

پویا فخری

رضا سلیمی

رضا سلیمی

امیر رضا اعظم کاری

امیررضا اعظم کاری

امین درودی

امین درودی

نیلوفر ربانی فر

نیلوفر ربانی فر

محمد رحیمی فرد

محمد رحیمی فرد

میثم ملکی زاده

میثم ملکی زاده (امیر منتظریان)

محمد مهدی کریمی

محمد مهدی کریمی

احمدرضا فرقانی کافی

احمدرضا فرقانی کافی

امیر سهیل درویش

امیر سهیل درویش

علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

پدرام دشت یاری

پدرام دشت یاری

پوریا پویان فر

پوریا پویان فر

حامد زارع پور

حامد زارع پور

شایان بهمنی

شایان بهمنی

علی ظریفی

علی ظریفی

محمد جواد حاتمی

محمد جواد حاتمی

محمد حسن زاده

محمد حسن زاده

هدی خلیلیان

هدی خلیلیان

علی افشاری

علی افشاری

جواد یگانه موسوی

جواد یگانه موسوی

مجید اسلامی

مجید اسلامی

میلاد میثمی

میلاد میثمی

پدرام اسعدی

پدرام اسعدی

فرشاد قلعه

فرشاد قلعه

علیرضا حیدری

علیرضا حیدری

افشین مهاری

افشین مهاری

کاظم کوسه لو

کاظم کوسه لو

علیرضا شهرکی

علیرضا شهرکی

رضا بانی

رضا بانی

مجید قلی زاده

مجید قلی زاده

امید ترابی اردکانی

امید ترابی اردکانی

اميررضا ممبينى

اميررضا ممبينى

رضا ظریف

رضا ظریف

آرمان احراری

آرمان احراری

سهیل رستمی

سهیل رستمی